You are currently browsing the Videotorium site of the organization Budapest University of Technology and Economics. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

Járműrendszerek I.

Járműrendszerek I. (6)

Megismertetni a hallgatókkal a közúti-, vasúti-, vízi- és légi közlekedés járműveit, azok jellemző típusait, az egyes járműfajták szerkezeti felépítését, jellemző rendszereit, bemutatni az egyes rendszerek általános feladatait, jellemző paramétereit, a korszerű megoldások szerkezetét, és működési folyamatait. Rámutatni az általánosítható műszaki jellemzőkre és az egyedi tulajdonságokra. Rámutatni a műszaki fejlődés várható trendjére.

A járművek szerepe a közlekedésben, a járművek csoportosítása, osztályozása. A járművek mozgásának főbb folyamatai. A járművek főmozgásának energetikai alapja, a járműhajtásra alkalmazható energiaforrások, az energiaátalakulás folyamatai a különböző járműtípusokban. A járművekre ható aktív és passzív erők, mozgásegyenletek, a járműmozgás szabályozása, dinamikai, stabilitási helyzetek. A járműhajtás különböző rendszerei, közvetlen hajtás, kerékhajtás, lánctalpas hajtás, propellerhajtás. A hajtásrendszer jellemző elemei, tengelykapcsolók, sebességváltók, nyomatékváltók, tengelyhajtások szerkezeti és működésanalízise.A járművek kanyarodásának dinamikai viszonyai, az azokból keletkező szerkezeti követelményrendszer, a kormányzás konstrukciós követelményei, jellemző típusok. A véghajtóművek és differenciálművek feladatai, szerkezet és működésanalízisük.A járművek lengésének, felfüggesztésének alapismeretei, rugózási rendszerek, futómű típusok jellemző konstrukciói.A járművek lassításának, megállításának dinamikája, az abból adódó konstrukciós követelmények, a jellemző korszerű megoldások szerkezet és működésanalízise.A járműtest, felépítmény kialakításának főbb szempontjai, azok kiegészítő tartozékai, rendszerei, a fejlődés főbb tendenciái.


More Less

Járműrendszerek I. - 1. előadás

Dr. István Zobory 10 years ago - 1:29:23

Járműrendszerek I. - 2. előadás

Dr. István Zobory 10 years ago - 1:30:14

Járműrendszerek I. - 3. előadás

Dr. István Zobory 10 years ago - 1:29:20

Járműrendszerek I. - 4. előadás

Dr. István Zobory 10 years ago - 1:33:19

Járműrendszerek I. - 10. előadás

Dr. István Zobory 10 years ago - 1:33:57

Járműrendszerek I. - 9. előadás

Dr. István Zobory 10 years ago - 1:32:07